Horizon Publications Limited

Bringing Kenyan history alive through literature

Contact Us

P O Box 42006

Nairobi 00100

Kenya, E Africa

info@horizonpubkenya.com

Horizon Publications Limited is based in Nairobi, Kenya. We can be reached at: